Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Inauguracja Roku Wiary 11.10.2012

11 października bieżącego roku Ojciec Święty Benedykt XVI zainauguruje Rok Wiary uroczystą Mszą Świętą na Placu Świętego Piotra, którą koncelebrować będą wszyscy Kardynałowie i Biskupi obecni w Watykanie na XIII Synodzie Biskupów. Inauguracja Roku Wiary, nie przypadkowo, zbiega się w czasie z pięćdziesiątą rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II (1962) i z dwudziestą rocznicą publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego (1992).

Ojciec Święty od samego początku swojego Pontyfikatu pragnął przypomnieć potrzebę odkrycia drogi wiary, aby móc jeszcze dokładniej pokazać radość i odnowiony entuzjazm w spotkaniu z Chrystusem. Ogłaszając Rok Wiary listem apostolskim Porta fidei z dnia 11 października 2011, Papież uzasadnił:

Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie to też dobra okazja, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii, która „jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie … źródłem, z którego wypływa cała jego moc”. Jednocześnie pragniemy, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary.
(Papież Benedykt XVI, Porta fidei, 9)

W Roku Wiary szczególna uwaga zostanie poświęcona znaczeniu katechezy, aby „odkryć na nowo treść wiary…”, oraz „nowej ewangelizacji”, nad którą właśnie obraduje w Watykanie Synod Biskupów.

Warto zwrócić uwagę, że Ojciec Święty inauguruje Rok Wiary w momencie bardzo silnego kryzysu ekonomiczno-gospodarczego, który bez wątpienia jest powiązany z kryzysem duchowości przeżywanym przez większość społeczeństw współczesnego świata. Po wielu latach polityki i propagowania haseł o „śmierci Boga” dzisiejszy człowiek często jest zagubiony, nie tylko nie posiada wiary, ale nie jest w stanie jej określić w prawidłowy sposób ani zidentyfikować.  Ten szczególny rok ma za zadanie podtrzymać wiarę wielu ludzi wierzących, którzy w codziennych trudnościach nie przestają powierzać swojego istnienia Jezusowi Chrystusowi, jak również wskrzesić wiarę u wszystkich ludzi, którzy już nie potrafią odczuć w swoim życiu braku Boga i radości, która od Niego płynie.

Z okazji rozpoczęcia Roku Wiary w najbliższy czwartek, 11 października, we wszystkich kościołach świata zostaną odprawione specjalne Msze Święte w duchowej łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. W naszym duszpasterstwie ta Msza zostanie odprawiona o godzinie 17.00 przez Księdza Rektora Grzegorza Michalczyka i będzie poprzedzona modlitwą Różańca Świętego o godzinie 16.30. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

 

Rafał Fleszar

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved