Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Tydzień Ekumeniczny

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan to cykliczne święto ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie spotykają się na nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Ekumeniczny – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc.

Każdego roku inny kraj wybiera hasło przewodnie i przygotowuje program liturgiczny Tygodnia. W tym roku rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Powtórzonego Prawa 16,19–20. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Indonezji.

(…)

Organizatorami Tygodnia są: Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna.

(…)

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Leon XIII w 1897 roku w encyklice Satis cognitum zarządził, aby w tej intencji modlono się co roku przez 9 dni pomiędzy uroczystością Wniebowstąpienia a Niedzielą Pięćdziesiątnicy.

Zaproponowany w 1908 roku przez ks. Paula Wattsona Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest obchodzony zawsze w styczniu, między 18 stycznia – dniem niegdyś wspominającym św. Piotra, a 25 stycznia – dniem upamiętniającym św. Pawła, tj. dwóch głównych apostołów, którzy charakteryzują dwa prądy chrześcijaństwa: katolicyzm i ewangelizm.

za: www.wiara.pl

 

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved