Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Tematyka i terminarz spotkań Bractwa Słowa Bożego

I.   „Mesjanizm w Starym Testamencie” – ks. dr P. Klimek

II. „Pięcioksiąg” – ks. dr M. Szmajdziński

III. „Apokalipsa św. Jana” – o. dr W. Linke

IV.   Nabożeństwo Słowa Bożego

 


ks. dr Piotr Klimek

Mesjanizm w Starym Testamencie :

18.11.13    Wstęp. Mesjanizm u Proto-Izajasza
30.12.13    Mesjanizm proroków VIII i VII wieku przed Chrystusem
06.01.14    Przesiedlenie babilońskie i Deutero-Izajasz
03.02.14    Mesjanizm u proroków Aggeusza i Zachariasza
03.03.14    Mesjanizm dwóch mesjaszy (Qumran)
07.04.14    Mesjanizm okresu perskiego i hellenistycznego (Daniel i in.)
05.05.14    Żydowski mesjanizm pozabiblijny
02.06.14    Jezus a/i mesjanizm

 

 ks. dr Mariusz Szmajdziński

Pięcioksiąg :

25.11.13   Ogólne wprowadzenie w lekturę Pięcioksięgu
09.12.13    Hymn o stworzeniu świata (Rdz 1)
13.01.14    Stworzenie człowieka i pierwszy grzech (Rdz  2-3  [4-11])
10.02.14   Abraham i jego potomstwo (Rdz 12-50)
10.03.14   Księga Wyjścia – Izrael jako pierwotny syn Boga
14.04.14   Księga Kapłańska – świętość nade wszystko
12.05.14   Księga Liczb – narodowy spis ludności na pustyni
09.06.14   Księga Powtórzonego Prawa – ostatnie wielkie kazanie Mojżesza

 

o. dr Waldemar Linke

Apokalipsa św. Jana :

04.11.13  Wprowadzenie do apokaliptyki i Apokalipsy
02.12.13 Niebo otwarte i tron Boga (Ap 4)
20.01.14  Baranek w niebie (Ap 5,1-8)
17.02.14 Pieśń dla Baranka (Ap 5,9-14)
17.03.14 Pierwsze cztery pieczęcie (Ap 6,1-8)
28.04.14 Pieczęcie piąta i szósta (Ap 6,9-17)
19.05.14 Nowy lud Boży (Ap 7)
16.06.14  Siódma pieczęć (Ap 8,1-5)

 

Nabożeństwo Słowa Bożego

Tematy :

28.10.13   Miłość Boga
16.12.13    Bóg źródłem życia
27.01.14    Jezus żyje
24.02.14    Bóg śmierci nie stworzył
24.03.14    Kielich z ręki Ojca
26.05.14    Nie ma Go tu
23.06.14    I nas wskrzesi z martwych

 

Plan  spotkań może się zmienić z przyczyn niezależnych od organizatorów, o czym będziemy na bieżąco informować.

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved