Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Boża obecność w naszej codzienności

W środę 15.01 o godz. 18.00 rozpoczynamy w naszym Duszpasterstwie cykl 10 spotkań pt. Boża obecność w naszej codzienności – Spotkania ze Stwórcą dla ludzi twórczych. Jest to prowadzony przez p. Annę Tomkiel-Cope cykl spotkań poświęconych Bożym atrybutom (oparty na imionach Bożych występujących w Piśmie Świętym), prowadzący do dzielenia się osobistymi doświadczeniami Bożej obecności w naszej codzienności. Będą one punktem wyjścia do  twórczej ekspresji i zachętą do wypowiedzenia się w różnych formach twórczości artystycznej (wiersza, zdjęcia, videoartu, spektaklu, kolażu, rysunku, rzeźby, tańca).


Jak Bóg jest obecny w twoim życiu codziennym?

Autorka spotkań oparła ten program na imionach Bożych występujących w Biblii, które będą punktem wyjścia do rozważań na temat przykładów działania Bożego w konkretnym aspekcie Jego charakteru – w Starym i Nowym Testamencie – oraz współcześnie – w osobistym życiu uczestników grupy. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu i trwać półtorej godziny (środa 18:-19:30).

Co jakiś czas grupa będzie mogła zaprezentować swoją twórczość dla szerszego grona odbiorców w kościele poprzez wystawę połączoną z występami oraz filmową prezentację dokonań grupy.

fot.: Bóg objawia się Mojżeszowi w krzewie gorejącym, obraz z Soboru św. Izaaka w Petersburgu; źródło: wikipedia

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved