Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Warsztaty Ikonograficzne

AKADEMIA IKONY
STUDIUM IKONOGRAFICZNE ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

Ikona – przejmująca delikatność

Kilka uwag współczesnego malarza ikon, który jest rozpięty między wschodnim i zachodnim rozumieniem sztuki.
Zachód traktuje sztukę wtórną, imitacyjną jak rzemiosło.
Wschód patrzy na zachodnie dzieła jako na zbyt niezależne.
Ikona nie jest i nie może być nadmiernie autonomiczna.
Człowiek współczesny ma dosyć ograniczoną wrażliwość artystyczną. Większość ludzi zna głównie sztukę zachodnią, która w swych ogólnych zasadach jest iluzjonistyczna. Ikona ma własny język. Jest on oparty na naturalizmie ale jednocześnie od natury daleki, stylizowany- rozwinął się w Kościele do przedstawiania rzeczywistości przemienionej. Trzeba, tak jak przy nauce każdego języka, wysilić się, włożyć pracę, żeby go poznać i docenić.
Dobrze namalowana ikona może przyciągnąć i zaprosić do modlitwy. To jest również odpowiedzialność malarza ikon. Można to osiągnąć poprzez piękno kreski, koloru, kompozycji… Tradycyjne zabezpieczanie ikony, olifowanie jest równie ważne jak gruntowanie podobrazia oraz powolne, transparentne budowanie warstw malarskich. Olifa wnika w poszczególne warstwy ikony aż po grunt i sprawia że ikona jest świetlista.
Starożytne ikony są też nauczycielami, trzeba im tylko na to pozwolić. Trzeba zauważyć, zobaczyć dobre ikony i studiować je. Trzeba poznawać teologię ikony, uczestniczyć w spotkaniach, czytać książki. Trzeba być twórczym i zawsze pozostawać w Tradycji Kościoła. Studiowanie ikon pozwala zrozumieć zasady, które sprawiły, że ikony są piękne.
Ważne jest żebyś nigdy nie pisał ikony sam.
Najważniejszy jest wyraz ikony.
Przejmująca delikatność.

PROGRAM rok 2018/2019

IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY

9.10. „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 2,19), ks. Grzegorz Michalczyk

16.10. Droga do świętości. Przypadki z życia świętych, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

23.10. Święte miejsca na Bałkanach, ks Roman Batorski

30.10. „Świętych obcowanie” – freski w kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, Ewa Siuzdak

13.11. Fenomenologia świętości w prawosławiu, Witali Michalczuk

20.11. Sztuka bizantyjska w Palermo, ks. Marek Wojnarowski

27.11. Święty Jan Damasceński obrońca obrazów, ks. prof Józef Naumowicz

11.12. Ikonografia Bożego Narodzenia i Teofanii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

8.01. Czarni święci, dr Jerzy Kazimierczak

15.01. Nowe ciało. Szaty w doświadczeniu sztuki wschodniochrześcijańskiej, Witali Michalczuk

22.01. Eucharystia w życiu chrześcijan, ks. dr Henryk Paprocki

29.01. Święty Jakub i pielgrzymowanie, dr Jerzy Kazimierczak

12.02. Sposób przedstawiania Chrystusa, Bogurodzicy i świętych w Bizancjum – analiza historyczna, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

19.02. Prawosławny barok – fenomen stylu i duchowości, Witali Michalczuk

26.02. Możliwości myśli teologicznej w badaniu form sztuki liturgii wschodniego chrześcijaństwa, Łukasz Hajduczenia

12.03. Ikonografia bizantyjska na Cyprze, ks. Roman Batorski

19.03. „Okrucieństwo” świętych przedstawiane na ikonie, dr Justyna Spruth

26.03. Cudowne ikony w Bizancjum, ks. prof. Józef Naumowicz

9.04. Nowe oblicza. Ikonografia świętych XX wieku, dr Irina Tatarova

23.04. Ikonografia św. Jerzego, dr Jerzy Kazimierczak

30.04. Aniołowie i święci. Hierarchia niebiańska i kościelna Pseudo-Dionizego Areopagity, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

14.05. Rola szaleńców Bożych w dziejach Kościoła, ks. dr Piotr Nikolski

21.05. Święci książęta i cesarze – ikonograficzne typy prawowiernych władców, ks. dr Artur Aleksiejuk

28.05. Pojęcie sakralności w odniesieniu do muzyki liturgicznej i pozaliturgicznej, Łukasz Hajduczenia

11.06. Świętość w rozumieniu biblijnym, dr Barbara Strzałkowska

14.06. Ikona – przejmująca delikatność, Elżbieta Jackowska-Kurek. Wernisaż wystawy ikon

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved