Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Warsztaty ikonograficzne

AKADEMIA IKONY
STUDIUM IKONOGRAFICZNE ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

«Świat, w którym żyjemy – pisali Ojcowie na zakończenie Soboru Watykańskiego II – potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się w rozpaczy. Piękno, podobnie jak prawda, budzi radość w ludzkich sercach i jest cennym owocem, który trwa mimo upływu czasu, tworzy więź między pokoleniami i łączy je w jednomyślnym podziwie!».

Akademia Ikony to odkrywanie głębi i piękna wiary chrześcijańskiej w procesie twórczym, to tworzenie przestrzeni spotkania teoretyków i praktyków sztuki sakralnej, to budowanie naturalnej płaszczyzny dialogu ekumenicznego.

Warsztaty Ikonograficzne 2019/2020

 

Osobom zainteresowanym nauką ikonopisania proponujemy trzyletni kurs pisania ikon.

1 rok– rysunek ikonowy, teologia i technologia ikony – deska, gruntowanie, materiały i narzędzia, pigmenty, wejście w świat form malarstwa bizantyjskiego, malarstwo ikonowe, ćwiczenia. Zapoznanie z podstawowymi typami ikon oraz rolą ikonografa.

2 rok – malarstwo ikonowe, praca nad wybranymi wizerunkami Chrystusa, Matki Bożej i świętych

3 rok – praca nad ikoną świąteczną (wielopostaciową)

Warsztaty prowadzi doświadczony trener i ikonograf Elżbieta Jackowska- Kurek.
Zajęcia pierwszego i drugiego roku odbywają się raz w tygodniu.

Zgłosić można się na dwa sposoby:
1. Wysyłając e-maila kontaktowego na adres: akademiaikony@gmail.com,
2. Pobierając formularz zgłoszeniowy dostępny w Kościele Środowisk Twórczych i, po wypełnieniu, przekazując go w formie papierowej do kancelarii na miejscu.

 

Wykłady 2019/2020

IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY

 

8.10.  Duch Paraklet. Ks. Grzegorz Michalczyk

19.11.  Wędrówka duszy po zaświatach. Ks. Marek Wojnarowski

Duch Święty w Apokalipsie św. Jana. Ks. Roman Batorski

10.12.  Św. Mikołaj z Myry – rozwój kultu i ikonografii. Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

            Nauka o Duchu Świętym w teologii kapadockiej a koncepcja energii św. Grzegorza Palamasa. Ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

14.01.  Doświadczenie liturgii w tradycji Janowej – Duch Święty i sztuka w Eucharystii. Witali Michalczuk

Tradycja prawosławnego śpiewu liturgicznego w  Rzeczypospolitej.  Łukasz Hajduczenia

21.01.  Na skrzyżowaniu czasu i wieczności. Ks dr Henryk Paprocki

18.02.  Duch Święty w Starym Testamencie? Prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

Wiara – Doświadczenie – Tradycja: Działanie Ducha Świętego. Ks. dr Piotr Nikolski:

17.03. Św. Józef – człowiek wielkiego ducha. Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

Sztuka epoki Ducha Świętego – ponadhistoryczne doświadczenie liturgii prawosławnej. Łukasz Hajduczenia

28.04. Dosłowne i symboliczne oblicza Ducha Świętego w malarstwie ikonowym. Dr Justyna Sprutta 

 Pneumatologia Ojców Kościoła i problem Filioque. Ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

19.05. Jerzy Nowosielski w gronie myślicieli o ikonie XX wieku. Dr Irina Tatarova

Sztuka jako Tradycja – kwestia sztuki w mistycznym życiu Kościoła. Witali Michalczuk

16.06. Kim jest Duch Święty? – perspektywa nowotestamentalna. Prof. dr hab. Barbara Strzałkowska

19.06. Ikona- korzenie i owoce wiary. Elżbieta Jackowska-Kurek

Wernisaż wystawy ikon

 

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby piszące ikony.

Zajęcia odbywają się w wybrane wtorki każdego miesiąca w godz. 18.00 – 20.30 ( w przerwie kawiarenka )

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved