Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

24 NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.09.2021

1. W dzisiejszą niedzielę (12.09) o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej odbywają się uroczystości beatyfikacyjne kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.

2. Po długiej chorobie zmarł biskup Marian Duś. W latach 1986-2013 był biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej. Pogrzeb odbędzie się w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, we wtorek (14.09), o godz. 11.00 w Świątyni Opatrzności Bożej. Biskup Marian zostanie pochowany
w Świątyni Opatrzności Bożej.

3. Zapraszamy do Teatru Narodowego na najnowszy Ostry Dyżur Poetycki z honorowym udziałem aktorów dobrodziejów.

4. Serdeczne podziękowanie dla artystów malarzy – Panów: Andrzeja Tryzno i Macieja Milewskiego, autorów obrazu
św. Jana Pawła II i bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W ostatnich dniach dokonali „aktualizacji” postaci prymasa, zaznaczając aureolę wokół głowy nowego błogosławionego. Przy wyjściu z kościoła możemy zaopatrzyć się w reprodukcję wizerunku, jeszcze sprzed „aktualizacji”.

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved