Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Wydarzyło się

14 marca 2013 r. o godz. 18.00 zapraszamy na solowy koncert fortepianowy w wykonaniu Marcina Dominika Głucha

 

PROGRAM:

F. Chopin – 2 Walce op .69
F. Chopin – A. Cortot – Largo z Sonaty wiolonczelowej op. 65 (transkrypcja fortepianowa)
Z. Noskowski – 4 Momenty muzyczne op. 36
A. Tansman – Rapsodia Polska „Pamięci obrońców Warszawy”
I. J. Paderewski – Menuet G-dur i Krakowiak fantastyczny H-dur
M. D. Głuch – II Suita fortepianowa
F. Poulenc – Suita francuska
E. Andree (kompozytorka szwedzka XIX wieku)Sonata fortepianowa A-dur op. 3
B. Hallberg (szwedzki kompozytor jazzowy XX wieku)Sonata Holmia

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa na szkle z Zakopanego, pt: „Moja Pasja”, autorstwa Janiny Walczak Budzicz. Autorka maluje na szkle od 1975 roku i tą wystawą kończy oficjalnie swoja działalność twórczą w tej dziedzinie. Wernisaż wystawy w niedzielę 24 lutego br. o godz. 19.00.

Informacje o Autorce

fot.: www.touchofart.eu. Obraz jest własnością Autorki, zdjęcie pobrano z zewnętrznego serwisu.

17. lutego 2013 r. o g. 18.45 (po Gorzkich Żalach) pani prof. Marta Gozdecka grać będzie utwory Fryderyka Chopina.
Zapraszamy!

 

prof. Marta Gozdecka-Lesz
Absol­wentka Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkoły Muzycz­nej  w War­sza­wie (obec­nie Uni­wer­sy­tet Muzyczny Fry­de­ryka Cho­pina) w kla­sie fortepianu prof. Jana Ekiera. Umie­jęt­no­ści pia­ni­styczne dosko­na­liła także pod kie­run­kiem prof. Marii Wił­ko­mir­skiej, a następ­nie jako stypen­dystka rządu fran­cu­skiego u pro­fe­sor Lucette Desca­ves w Paryżu… czytaj dalej

DUSZPASTERSTWO ŚRODOWISK  TWÓRCZYCH

 oraz

TRIO POETYCKIE

 

Katarzyna Boruń-Jagodzińska

Agnieszka Syska

Piotr Müldner-Nieckowski

 

zapraszają na

 

TRYPTYK

(POECI/LUDZIE/POEZJA)


w niedzielę 20 stycznia 2013 o godz. 18.00

 w kościele środowisk twórczych

w Warszawie przy Pl. Teatralnym 20

 

spotkanie otworzy

 

Rektor Duszpasterstwa Środowisk Twórczych

Ks. Grzegorz Michalczyk

Teatr Narodowy
i
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych

zapraszają na

OSTRY DYŻUR POETYCKI

z honorowym udziałem artystów dobrodziejów

występują
Małgorzata Bogdańska, Matylda Damięcka,
Ewa Wiśniewska, Joanna Żółkowska,
Mateusz Damięcki, Krzysztof Dracz,
Sławomir Orzechowski, Marcin Troński

prowadzenie
Wojciech Malajkat

gość specjalny
Ewa Bem

nastroje muzyczne
Andrzej Jagodziński

aranżacja całości
Krystyna Gucewicz

TEATR NARODOWY
Sala Bogusławskiego

20 stycznia 2013 roku
godz. 12.00

Dochód na rzecz Domu dla Chłopców w Częstochowie
Karty wstępu w kasie teatru (miejsca numerowane, cena 25 zł.)

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved