Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Ogłoszenia

1. Ks. Paweł Wojciechowski, neoprezbiter, który jako kleryk i diakon niejednokrotnie posługiwał w naszym kościele, odprawi Mszę św. prymicyjną w poniedziałek (8.06) o godz. 18.00.

2. W najbliższy czwartek (11.06) obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). W tym roku, ze względu na stan epidemii, nie będzie w Warszawie centralnej procesji eucharystycznej. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane o godz. 10.30, 13.00 i 17.00.

3. Z dniem 30 maja został zniesiony obowiązujący limit osób uczestniczących w liturgii. W kościele zobowiązani jesteśmy do noszenia maseczek i dezynfekcji rąk.

4. Od dzisiejszej niedzieli transmitować będziemy na FB i YT – już na stałe – tylko niedzielną mszę świętą o godz. 17.00.

5. Zapraszamy do uczestnictwa w liturgii, zachęcając jednocześnie do roztropności i zachowywania środków bezpieczeństwa. Podejmując nasze aktywności (również religijne) kierujmy się zarówno sumieniem, jak i zdrowym rozsądkiem. Pamiętajmy, że epidemia trwa nadal.

 

  1. Z dniem 30 maja został zniesiony obowiązujący limit osób uczestniczących w liturgii. W kościele zobowiązani jesteśmy do noszenia maseczek.

 

  1. Odwołana zostaje również dyspensa dotycząca uczestnictwa w niedzielnej eucharystii (szczegóły w liście kard. Kazimierza Nycza).

 

  1. Od niedzieli 7 czerwca transmitować będziemy na FB i YT tylko mszę świętą o godz. 17.00 (31 maja – wszystkie). Nie będzie transmisji w dni powszednie.

 

  1. Msze św. w naszym kościele: w niedziele o godz. 10.30, 13.00 (z udziałem dzieci) i 17.00. W dni powszednie: adoracja eucharystyczna o godz. 16.30, msza św. o godz. 17.00.

 

  1. Zapraszamy do uczestnictwa, zachęcając jednocześnie do roztropności i zachowywania środków bezpieczeństwa. Podejmując nasze aktywności (również religijne) kierujmy się zarówno sumieniem, jak i zdrowym rozsądkiem. Pamiętajmy, że epidemia trwa nadal.

Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza
w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie – nawet jeszcze przed wakacjami – w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br. , w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

 

Warszawa, 29 maja 2020 roku

>>AKTUALIZACJA 17.05.2020<<

Kochani Przyjaciele naszego Kościoła!

Według obowiązujących przepisów sanitarnych w naszym kościele przebywać może do 45 osób w maskach i przy zachowaniu odpowiedniej odległości.

Zawsze możemy łączyć się w modlitwie korzystając z profilu Duszpasterstwa Środowisk Twórczych na Facebooku:

Transmisja Mszy św. w niedziele o godz. 10.30, 13.00 i 17.00 oraz w dni powszednie o godz. 17.00.

W niedzielę (aż do odwołania) możemy korzystać z dyspensy od uczestnictwa w Eucharystii.

Serdecznie Was pozdrawiam, pamiętając w modlitwie

Ks. Grzegorz Michalczyk
rektor Kościoła Środowisk Twórczych
kontakt: 600 377 477

Przyjęte intencje Mszy św. będą odprawiane w ustalonych terminach. Nowe intencje można zamawiać telefonicznie.


>>AKTUALIZACJA<<

UWAGA!

Kochani Przyjaciele naszego Kościoła!

W związku z zaostrzeniem przepisów sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii pragnę poinformować o zawieszeniu do odwołania publicznego sprawowania Eucharystii i nabożeństw w naszym kościele w niedziele i w dni powszednie.

Zapraszam do łączności w modlitwie i korzystania z profilu Duszpasterstwa Środowisk Twórczych na Facebooku.
Transmisja Mszy św. w niedziele o godz. 10.30, 13.00 i 17.00 oraz w dni powszednie o godz. 17.00.

Pozdrawiam z nadzieją i serdeczną modlitwą

Ks. Grzegorz Michalczyk
rektor Kościoła Środowisk Twórczych
kontakt: 600 377 477

Przyjęte wcześniej intencje Mszy św. będą odprawiane w ustalonych terminach. Nowe intencje można zamawiać telefonicznie.


Drogie Siostry, Drodzy Bracia,
Kochani Przyjaciele naszego Kościoła!

W związku z zaistniałą sytuacją, mając na względzie naszą wspólną odpowiedzialność za zdrowie i życie, pragnę poinformować o zawieszeniu do odwołania publicznego sprawowania niedzielnej Eucharystii w naszym kościele. Wszystkich, związanych z naszym Duszpasterstwem, zapraszam do łączności w modlitwie i korzystania z profilu Duszpasterstwa Środowisk Twórczych na Facebooku. Będziemy transmitować niedzielne Msze święte o godz. 10.30, 13.00 i 17.00. Skorzystajmy z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i pozostańmy w domach.

W dni powszednie, tak jak dotychczas, kościół będzie otwarty od godz. 10.00 dla osób chcących się pomodlić. O godz. 16.30 jest adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 17.00 Msza św.
Na modlitwie i Mszy św. – zgodnie z obowiązującym prawem – nie może być więcej niż 50 osób.

Odwołane są również koncerty i spotkania w naszym kościele.

Bądźmy w tych dniach szczególnie solidarni, zjednoczeni w modlitwie, troszcząc się o siebie i przestrzegając obowiązującego nas prawa.

Na naszym profilu na Facebooku i na stronie internetowej będą pojawiać się kolejne informacje.

Pozdrawiam z nadzieją i serdeczną modlitwą –

Ks. Grzegorz Michalczyk
rektor Kościoła Środowisk Twórczych

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej, uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy wprowadzone na czas pandemii, niniejszym, ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam wszystkim wiernym, aż do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Korzystających z dyspensy zachęcam do osobistej i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicznych.

 

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

 


 

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

– osobom w podeszłym wieku
– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.)
– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę
– osobom, które czują obawę przed zarażeniem
– pracownikom służby zdrowia.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 13 marca 2020 r.

 


 

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved