Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Ogłoszenia

1. W najbliższy czwartek (15.06) obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). W katedrze warszawskiej o godz. 10.00 rozpocznie się Msza św., po której na ulice stolicy wyruszy centralna procesja eucharystyczna. Ze względu na centralną procesję Bożego Ciała Msze św. w naszym kościele w czwartek będą sprawowane o godz. 13.00 i 17.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 10.30.

2. Spotkanie organizacyjne dla osób biorących udział we wrześniowej pielgrzymce na Cypr odbędzie się 24.06 o godz. 17.00.

3. Wydarzenia kulturalne:
– Z przyczyn niezależnych od nas dzisiejszy koncert o godz. 18.00 jest odwołany.

W przyszłą niedzielę (18.06) o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Kameralny.

1. Dziś Niedziela Pięćdziesiątnicy. Kończy się okres pięćdziesięciu dni paschalnych. Wspominamy dziś zesłanie daru Ducha Świętego na apostołów, początki Kościoła oraz jego posłania do wszystkich narodów.

2. W dzisiejszą niedzielę przypada jubileuszowe X Święto Dziękczynienia. Obchodzimy je pod hasłem „Dziękujemy za chleb”. W tym dniu w sposób szczególny wyrażamy nasze dziękczynienie Bogu za życie i posługę św. Brata Alberta Chmielowskiego, który dla najbiedniejszych stał się prawdziwym chlebem, a także za wszystkie dzieła charytatywne oraz ludzi włączających się w posługę potrzebującym. Ofiarami składanymi dziś do puszek możemy wesprzeć budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

3. W przyszłą niedzielę 11 czerwca o godz. 12.45 z Placu Trzech Krzyży pod hasłem „Czas na Rodzinę” wyruszy Dwunasty Marsz dla Życia i Rodziny. Do udziału w marszu zaproszone są szczególnie rodziny z dziećmi.

4. W dniach 9-16.09.2017 r. organizujemy pielgrzymkę na Cypr, śladami św. Pawła. Program pielgrzymki przygotowała p. dr Barbara Strzałkowska. Szczegółowy program można znaleźć TUTAJ. Dziś jest jeszcze możliwość zgłoszenia się na pielgrzymkę.

5. Wydarzenia kulturalne:

– W dzisiejszą niedzielę  o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Kameralny „Najpiękniejsze Adagia – pamięci Stefana Sutkowskiego”.

– W przyszłą niedzielę (22.05) o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Kameralny „Bach i Beethoven – dwaj giganci”.

1. W przyszłą niedzielę (04.06) obchodzić będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą okres wielkanocny.

2. Za tydzień (04.06) przypada jubileuszowe X Święto Dziękczynienia. Będziemy je obchodzili pod hasłem „Dziękujemy za chleb”. W tym dniu w sposób szczególny wyrazimy nasze dziękczynienie Bogu za życie i posługę św. Brata Alberta Chmielowskiego, który dla najbiedniejszych stał się prawdziwym chlebem, a także za wszystkie dzieła charytatywne oraz ludzi włączających się w posługę potrzebującym.
O godz. 8.00 z Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wyruszy procesja dziękczynna, która, wraz z relikwiami św. Brata Alberta, przejdzie do Świątyni Opatrzności Bożej. O godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta dziękczynna z udziałem Episkopatu Polski.

3. W dniach 9-16.09.2017 r. organizujemy pielgrzymkę na Cypr, śladami św. Pawła. Program pielgrzymki przygotowała p. dr Barbara Strzałkowska. Szczegółowy program można znaleźć na naszej stronie TUTAJ lub wziąć z zakrystii. Dziś mija ostatni dzień zgłoszeń na pielgrzymkę.

4. Polska Rada Chrześcijan i Żydów zaprasza na uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Pojednania za rok 2016 Profesorowi Andrei Riccardiemu, założycielowi Wspólnoty Sant’Egidio. Ceremonia odbędzie się dziś (28.05) o godz. 19.30 w Domu Arcybiskupów Warszawskich z udziałem kard. Kazimierza Nycza. Laureat wygłosi wykład „Europa bez murów – dziedzictwo Jana Pawła II”.
Andrea Riccardi jest włoskim historykiem, profesorem rzymskiego uniwersytetu. W roku 1968 zainicjował Wspólnotę Sant’Egidio – dziś międzynarodowy ruch działający w 75 krajach na czterech kontynentach, w tym także w Polsce. Od wielu lat angażuje się wraz z całą Wspólnotą w działania na rzecz pokoju i dialogu międzyreligijnego.

5. Ogłoszenia kulturalne:

Dziś (28.05) o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Kameralny.
M. Ravel).

W jutrzejszy poniedziałek (29.05) o godz. 18.00 również zapraszamy na koncert.

1. W przyszłą niedzielę (28.05) obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

2. W najbliższą sobotę (27.05) w Archikatedrze Warszawskiej Kard. Kazimierz Nycz udzieli święceń prezbiteratu 17 diakonom naszej diecezji. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

3. W dniach 9-16.09.2017 r. organizujemy pielgrzymkę na Cypr, śladami św. Pawła. Program pielgrzymki przygotowała p. dr Barbara Strzałkowska. Szczegółowy program można znaleźć TUTAJ.

4. Ogłoszenia kulturalne:

Dziś (21.05) o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Kameralny.

W przyszłą niedzielę (28.05) o godz. 12.00 w Teatrze Narodowym odbędzie się kolejny Ostry Dyżur Poetycki.

Papież Franciszek zakończył wczoraj swą pielgrzymkę do Fatimy w 100. rocznicę objawień fatimskich. Przypomnijmy jego słowa:

„Pielgrzymi z Maryją… Jaką Maryją? Nauczycielką życia duchowego, pierwszą, która poszła za Chrystusem „wąską drogą” krzyża, dając nam przykład, czy też Panią „nieosiągalną”, której nie da się naśladować? „Błogosławioną, ponieważ uwierzyła” Bożym słowom zawsze i w każdych okolicznościach (por Łk 1,42.45) czy też „Świętą z obrazka”, do której uciekamy się, by tanim kosztem zyskać łaski? Maryją – Dziewicą Ewangelii, czczoną przez modlący się Kościół, czy przeciwnie – Maryją naszkicowaną przez subiektywne wrażliwości, które widzą Ją jako powstrzymującą karzące ramię Boga gotowego do karania; Maryję lepszą od Chrystusa, postrzeganego jako bezlitosny Sędzia; bardziej miłosierną niż Baranek złożony za nas w ofierze?

Dopuszczamy się wielkiej niesprawiedliwości wobec Boga i Jego łaski, gdy twierdzimy ponad wszystko, że grzechy są karane przez Jego sąd, nie uznając – jak ukazuje Ewangelia – że są one odpuszczane przez Jego miłosierdzie! Musimy przedkładać miłosierdzie ponad sąd, a przecież sąd Boży zawsze będzie dokonywał się w świetle Jego miłosierdzia. Oczywiście, miłosierdzie Boże nie zaprzecza sprawiedliwości, ponieważ Jezus wziął na siebie skutki naszego grzechu wraz z należną karą. On nie zaprzeczył grzechowi, ale zapłacił za nas na krzyżu. A zatem, w wierze, która jednoczy nas z Chrystusowym krzyżem, jesteśmy wolni od swoich grzechów; odłóżmy na bok wszelkie formy lęku i strachu, ponieważ nie przystoi temu, kto jest miłowany (por. 1 J 4, 18). „Za każdym razem, gdy spoglądamy na Maryję, znów zaczynamy wierzyć w rewolucyjną moc czułości i miłości. W Niej dostrzegamy, że pokora i delikatność są cnotami nie słabych, lecz mocnych, którzy nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się ważnymi.”

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved