Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Ogłoszenia

1. Rozpoczęliśmy ADWENT. Ma on podwójny charakter. Jest czasem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym kierujemy nasze dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.

2. Roraty (czyli adwentową Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie) będziemy odprawiali w naszym kościele w środy i soboty Adwentu o godz. 17.00.

3. Nasze rekolekcje adwentowe pod hasłem: „Ujrzał go Ojciec i wzruszył się głęboko” (Łk 15,20) odbędą się w dniach 14-16 grudnia (od czwartku do soboty) o godz. 18.00. Zaprasza ks. Grzegorz Michalczyk.

4. Od dziś możemy zaopatrzyć się w naszym kościele w opłatki wigilijne.

5. Zapraszamy do losowania kopert zawierających rysunki wymarzonych prezentów świątecznych dla dzieci z ośrodka w Ignacowie. Po wylosowaniu koperty prosimy o podanie numeru widocznego na kopercie oraz numeru swojego telefonu.

6. Ogłoszenia kulturalne:
Dziś (3.12) o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Bachowski.

W przyszłą niedzielę zapraszamy na Wieczór Kameralny „Najpiękniejsze kwartety smyczkowe”.

1. Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, rozpoczynająca ostatni tydzień roku liturgicznego. W przyszłą niedzielę (3.12) – początek Adwentu.

2. W tym tygodniu obchodzimy uroczystość Świętego Andrzeja Apostoła, patrona naszego kościoła. Zapraszamy na Mszę św. w środę (29.11), w wigilię uroczystości, oraz w sam dzień świąteczny (30.11) o godz. 17.00.

3. Ogłoszenia kulturalne:

Dziś o godz. 18.00zapraszamy na Wieczór Kameralny z sonatami J.S. Bacha.

W przyszłą niedzielę (3.12) o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Bachowski.

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół na całym świecie przeżywa, po raz pierwszy, ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich. „Nie miłujmy słowem, ale czynem” – od tych słów rozpoczyna się Orędzie Ojca Świętego wydane z tej okazji.

„Na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia chciałem ofiarować Kościołowi Światowy Dzień Ubogich, aby wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały się coraz wyraźniejszym i konkretnym znakiem miłości Chrystusa do tych ostatnich i najbardziej potrzebujących. (…) Zapraszam cały Kościół, mężczyzn i kobiety dobrej woli, do spojrzenia w tym szczególnym dniu na tych wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i przyzywając naszej solidarności. To są nasi bracia i nasze siostry, stworzeni i kochani przez tego samego Ojca Niebieskiego. Dzień ten powinien zwrócić uwagę wierzących, aby przeciwstawili się kulturze odrzucenia i marnotrawstwa, a uczynili kulturę spotkania swoim stylem życia. Jednocześnie chciałbym również poprosić wszystkich, niezależnie od przynależności religijnej, o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak braterstwa. Bóg stworzył niebo i ziemię dla wszystkich, niestety ludzie wznieśli granice, mury i ogrodzenia, zdradzając pierwotny zamysł i dar przeznaczony dla ludzkości, z której nikt nie miał być wykluczony” (z Orędzia papieża Franciszka)

2. Wydarzenia kulturalne:
W dzisiejszą niedzielę (19.11) w czasie Wieczoru Kameralnego o godz. 18.00 usłyszymy Koncerty Skrzypcowe J.S. Bacha i A. Vivaldiego.
W przyszłą niedzielę (26.11) o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Kameralny z sonatami J.S. Bacha. Sonaty na skrzypce i klawesyn oraz na skrzypce i basso continuo wykonają: Magdalena Szczepanowska (skrzypce) i Barbara Brzezińska (klawesyn). Koncert poświęcony pamięci skrzypcowych Mistrzów: Janiny Jarzębskiej, Stanisława Kawalli i Tadeusza Wrońskiego.

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół w Polsce przeżywa dzień modlitwy i pamięci o prześladowanych chrześcijanach. W tym roku dzień ten obchodzony jest pod hasłem: „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Trwające wojny w Iraku i Syrii oraz tzw. arabska wiosna doprowadziły do załamania struktury społecznej w tym regionie. Ludzie wszystkich wyznań uciekają z Bliskiego Wschodu na skutek przemocy fundamentalistów z tzw. Państwa Islamskiego. Wspieramy ich dziś naszą modlitwą. Możemy też wesprzeć naszymi ofiarami – za pośrednictwem Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dodatkowo od 01.11.2017 r. do 31.03.2018 r. trwa akcja SMS. Dzieło pomocy można wspierać wysyłając wiadomość o treści „RATUJE” pod numer 72405.

2. Wydarzenia kulturalne:
Dziś (12.11) o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Kameralny, w czasie którego wystąpią studenci prof. Magdaleny Szczepanowskiej.
W przyszłą niedzielę (19.11) w czasie Wieczoru Kameralnego usłyszymy Koncerty Skrzypcowe J.S. Bacha i A. Vivaldiego.

1. Naszymi ofiarami możemy dziś wesprzeć podopiecznych schroniska dla osób bezdomnych, prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta. Mieszkańcy są na dobrej drodze do wyjścia z bezdomności: szukają pracy, odbudowują  relacje rodzinne, wychodzą z życiowych kryzysów. Pomagają im w tym pracownicy schroniska, którzy w większości społecznie pracują na rzecz osób bezdomnych. Potrzeby schroniska, z uwagi na zły stan techniczny, są bardzo duże. Przed okresem zimowym największą potrzebą jest zakup nowego pieca. Bóg zapłać za wsparcie.

2. Wydarzenia kulturalne:
– Dziś (05.11) o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Kameralny.

Za tydzień (12.11) o godz. 18 zapraszamy na Wieczór Kameralny, w czasie którego wystąpią studenci prof. Magdaleny Szczepanowskiej.

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved