Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Spotkania

AKADEMIA IKONY
STUDIUM IKONOGRAFICZNE ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

Ikona – przejmująca delikatność

Kilka uwag współczesnego malarza ikon, który jest rozpięty między wschodnim i zachodnim rozumieniem sztuki.
Zachód traktuje sztukę wtórną, imitacyjną jak rzemiosło.
Wschód patrzy na zachodnie dzieła jako na zbyt niezależne.
Ikona nie jest i nie może być nadmiernie autonomiczna.
Człowiek współczesny ma dosyć ograniczoną wrażliwość artystyczną. Większość ludzi zna głównie sztukę zachodnią, która w swych ogólnych zasadach jest iluzjonistyczna. Ikona ma własny język. Jest on oparty na naturalizmie ale jednocześnie od natury daleki, stylizowany- rozwinął się w Kościele do przedstawiania rzeczywistości przemienionej. Trzeba, tak jak przy nauce każdego języka, wysilić się, włożyć pracę, żeby go poznać i docenić.
Dobrze namalowana ikona może przyciągnąć i zaprosić do modlitwy. To jest również odpowiedzialność malarza ikon. Można to osiągnąć poprzez piękno kreski, koloru, kompozycji… Tradycyjne zabezpieczanie ikony, olifowanie jest równie ważne jak gruntowanie podobrazia oraz powolne, transparentne budowanie warstw malarskich. Olifa wnika w poszczególne warstwy ikony aż po grunt i sprawia że ikona jest świetlista.
Starożytne ikony są też nauczycielami, trzeba im tylko na to pozwolić. Trzeba zauważyć, zobaczyć dobre ikony i studiować je. Trzeba poznawać teologię ikony, uczestniczyć w spotkaniach, czytać książki. Trzeba być twórczym i zawsze pozostawać w Tradycji Kościoła. Studiowanie ikon pozwala zrozumieć zasady, które sprawiły, że ikony są piękne.
Ważne jest żebyś nigdy nie pisał ikony sam.
Najważniejszy jest wyraz ikony.
Przejmująca delikatność.

PROGRAM rok 2018/2019

IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY

9.10. „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 2,19), ks. Grzegorz Michalczyk

16.10. Droga do świętości. Przypadki z życia świętych, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

23.10. Święte miejsca na Bałkanach, ks Roman Batorski

30.10. „Świętych obcowanie” – freski w kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, Ewa Siuzdak

13.11. Fenomenologia świętości w prawosławiu, Witali Michalczuk

20.11. Sztuka bizantyjska w Palermo, ks. Marek Wojnarowski

27.11. Święty Jan Damasceński obrońca obrazów, ks. prof Józef Naumowicz

11.12. Ikonografia Bożego Narodzenia i Teofanii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

8.01. Czarni święci, dr Jerzy Kazimierczak

15.01. Nowe ciało. Szaty w doświadczeniu sztuki wschodniochrześcijańskiej, Witali Michalczuk

22.01. Eucharystia w życiu chrześcijan, ks. dr Henryk Paprocki

29.01. Święty Jakub i pielgrzymowanie, dr Jerzy Kazimierczak

12.02. Sposób przedstawiania Chrystusa, Bogurodzicy i świętych w Bizancjum – analiza historyczna, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

19.02. Prawosławny barok – fenomen stylu i duchowości, Witali Michalczuk

26.02. Możliwości myśli teologicznej w badaniu form sztuki liturgii wschodniego chrześcijaństwa, Łukasz Hajduczenia

12.03. Ikonografia bizantyjska na Cyprze, ks. Roman Batorski

19.03. „Okrucieństwo” świętych przedstawiane na ikonie, dr Justyna Spruth

26.03. Cudowne ikony w Bizancjum, ks. prof. Józef Naumowicz

9.04. Nowe oblicza. Ikonografia świętych XX wieku, dr Irina Tatarova

23.04. Ikonografia św. Jerzego, dr Jerzy Kazimierczak

30.04. Aniołowie i święci. Hierarchia niebiańska i kościelna Pseudo-Dionizego Areopagity, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

14.05. Rola szaleńców Bożych w dziejach Kościoła, ks. dr Piotr Nikolski

21.05. Święci książęta i cesarze – ikonograficzne typy prawowiernych władców, ks. dr Artur Aleksiejuk

28.05. Pojęcie sakralności w odniesieniu do muzyki liturgicznej i pozaliturgicznej, Łukasz Hajduczenia

11.06. Świętość w rozumieniu biblijnym, dr Barbara Strzałkowska

14.06. Ikona – przejmująca delikatność, Elżbieta Jackowska-Kurek. Wernisaż wystawy ikon

W naszym kościele odbywają się spotkania Bractwa Słowa Bożego z cyklu „Laboratorium Słowa Bożego”. Spotkania mają charakter otwarty – organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych zdobywaniem pogłębionej wiedzy biblijnej.

Zapraszamy w poniedziałki w godz. 19.30-21.00

 

 

 

W każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 19.00

zapraszamy do wspólnej

Modlitwy o pokój 

organizowanej przez Wspólnotę Sant’Egidio

 

strona wydarzenia na Facebooku

AKADEMIA IKONY
STUDIUM IKONOGRAFICZNE ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

«Świat, w którym żyjemy – pisali Ojcowie na zakończenie Soboru Watykańskiego II – potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się w rozpaczy. Piękno, podobnie jak prawda, budzi radość w ludzkich sercach i jest cennym owocem, który trwa mimo upływu czasu, tworzy więź między pokoleniami i łączy je w jednomyślnym podziwie!».

Akademia Ikony to odkrywanie głębi i piękna wiary chrześcijańskiej w procesie twórczym, to tworzenie przestrzeni spotkania teoretyków i praktyków sztuki sakralnej, to budowanie naturalnej płaszczyzny dialogu ekumenicznego.

Warsztaty Ikonograficzne 2017/2018

Osobom zainteresowanym nauką ikonopisania proponujemy dwuletni kurs podstawowy.

1 rok– rysunek ikonowy, technologia – deska, gruntowanie, złocenie na mixtion.
Wejście w świat form malarstwa bizantyjskiego, pigmenty, tempera jajowa, malarstwo ikony, teoria ikony. Temat wiodący DEESIS. Zapoznanie z podstawowymi typami ikon oraz rolą ikonografa.

2 rok– doskonalenie warsztatu, praca nad ikoną świąteczną (wielopostaciową)

Warsztaty prowadzi doświadczony trener i ikonograf Elżbieta Jackowska- Kurek.
Zajęcia pierwszego roku odbywają się raz w tygodniu.

Zgłosić można się na dwa sposoby: 1. Wysyłając e-maila kontaktowego na adres: sekretariat.ikony22@gmail.com, 2. Pobierając formularz zgłoszeniowy dostępny w kościele środowisk twórczych i, po wypełnieniu, przekazując go w formie papierowej ks. Grzegorzowi Michalczykowi lub Elżbiecie Jackowskiej-Kurek na miejscu.

 

Zajęcia teoretyczne

Wykłady obywają się raz w miesiącu, we wtorki w godz.18.30- 20.00, według harmonogramu, i są pomyślane przede wszystkim dla osób piszących ikony, ale nie tylko. Na wykłady zapraszamy  wszystkich, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiedzę na temat duchowości, świata ikony, sztuki i tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Można zapisać się na cały rok lub uczestniczyć w wybranych spotkaniach.

Zgłoszenia drogą e-mailową na adres: sekretariat.ikony22@gmail.com lub przed pierwszym wykładem.

PROGRAM rok 2017/2018

IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY

10.10 – „objawię moją chwałę wśród narodów” (Ez 39,21), ks. Grzegorz Michalczyk

17.10 – Ikona Sądu Ostatecznego, ks. Marek Wojnarowski

24.10 – Ikonografia Przemienienia Pańskiego – tajemnica światła, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

14.11 – Sztuka wczesnochrześcijańska cz. I, ks. Roman Batorski

21.11 – Wielkie ikony „narodowe” jako symbole przynależności do wiary w regionach pograniczy bizantyńsko-​słowiańskich, dr hab. Ewa Kocój

28.11 – Święty Andrzej Apostoł w ikonografii, Elżbieta Jackowska-Kurek

12.12 – Sztuka w doświadczeniu religijnym, Witali Michalczuk

19.12 – Nieustanne Bogu dziękczynienie, Elżbieta Jackowska-Kurek i Maria Osuchowska-Marcelleti

16.01 – Ikona i Imię, spotkanie z Pierwowzorem w modlitwie, ks. dr Piotr Nikolski

23.01 – Doświadczenie sztuki a formuła człowieka, Witali Michalczuk

30.01 – Sztuka wczesnochrześcijańska cz. II, ks. Roman Batorski

13.02 – Etiopia- fenomen afrykański, dr Jerzy Kazimierczak

20.02 – Świat w którym rodzi się ikona, ks. dr Henryk Paprocki

27.02 – Trójca Święta w teologii i ikonografii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

13.03 – Jurodstwo – oblicza świętości w narracjach oralnych i ikonograficznych, dr hab. Ewa Kocój

20.03 – Kanoniczność i obecność łaski w ikonie, ks. Piotr Nikolski

17.04 – Śmierć w ikonografii prawosławnej, ks. dr Artur Aleksiejuk

24.04 – Liturgiczna wizja człowieka w języku muzyki, Łukasz Hajduczenia

15.05 – Filokalia- umiłowanie piękna, ks. prof. Józef Naumowicz

22.05 – Nieporozumienia wokół ikony w XX-XXI wieku, dr Irina Tatarowa

29.05 – Ewangelia w dźwiękach – doświadczenie religijne a muzyka, Łukasz Hajduczenia

12.06 – Dwie natury Chrystusa, dr Barbara Strzałkowska

15.06 – Wystawa ikon, wernisaż

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko tych, którzy piszą ikony.
Wykłady odbywają się o godz. 18.30 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie. Koszt roczny 120 zł., pojedynczy​ ​wykład​ 15 zł., zapisy przed wykładami.

Więcej informacji i​ ​k​ontakt: akademiaikony@gmail.com

Otwarte piątki

Jest to możliwość konsultacji dla twórców sztuki sakralnej, zwłaszcza twórców ikony. Spotkania odbywają się w każdy piątek w godz. 14.00-16.00 (oprócz wakacji) w kościele środowisk twórczych w Warszawie, Plac Teatralny 20. W celu umówienia się na konkretną godzinę prosimy skontaktować się mailowo na adres: akademiaikony@gmail.com  lub telefonicznie na nr tel.  601  734  705

Kontakt:

Elżbieta Jackowska-Kurek
tel. 601 734 705, e-mail: studiumikony@gmail.com

Ks. Grzegorz Michalczyk

Więcej informacji:
www.ikonadzis.org
studiumikony.blogspot.com
akademiaikony.blogspot.com

Otwarte piątki – spotkania  ikonowe w Kościele Środowisk Twórczych.

Serdecznie zapraszamy na  spotkania – w każdy piątek (oprócz wakacji) w godzinach od 14.00 do 16.00.

Spotkania mają na celu tworzenie wspólnoty twórców pracujących w obrębie sztuki sakralnej, a zwłaszcza ikony. Będzie możliwość konsultacji, bieżących korekt, jak również wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń.

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved