Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Spotkania

W naszym kościele odbywają się spotkania Bractwa Słowa Bożego z cyklu „Laboratorium Słowa Bożego”. Spotkania mają charakter otwarty – organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych zdobywaniem pogłębionej wiedzy biblijnej.

Zapraszamy w poniedziałki w godz. 19.30-21.00

 

 

 

AKADEMIA IKONY
STUDIUM IKONOGRAFICZNE ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

«Świat, w którym żyjemy – pisali Ojcowie na zakończenie Soboru Watykańskiego II – potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się w rozpaczy. Piękno, podobnie jak prawda, budzi radość w ludzkich sercach i jest cennym owocem, który trwa mimo upływu czasu, tworzy więź między pokoleniami i łączy je w jednomyślnym podziwie!».

Akademia Ikony to odkrywanie głębi i piękna wiary chrześcijańskiej w procesie twórczym, to tworzenie przestrzeni spotkania teoretyków i praktyków sztuki sakralnej, to budowanie naturalnej płaszczyzny dialogu ekumenicznego.

Warsztaty Ikonograficzne 2017/2018

Osobom zainteresowanym nauką ikonopisania proponujemy dwuletni kurs podstawowy.

1 rok– rysunek ikonowy, technologia – deska, gruntowanie, złocenie na mixtion.
Wejście w świat form malarstwa bizantyjskiego, pigmenty, tempera jajowa, malarstwo ikony, teoria ikony. Temat wiodący DEESIS. Zapoznanie z podstawowymi typami ikon oraz rolą ikonografa.

2 rok– doskonalenie warsztatu, praca nad ikoną świąteczną (wielopostaciową)

Warsztaty prowadzi doświadczony trener i ikonograf Elżbieta Jackowska- Kurek.
Zajęcia pierwszego roku odbywają się raz w tygodniu.

Zgłosić można się na dwa sposoby: 1. Wysyłając e-maila kontaktowego na adres: sekretariat.ikony22@gmail.com, 2. Pobierając formularz zgłoszeniowy dostępny w kościele środowisk twórczych i, po wypełnieniu, przekazując go w formie papierowej ks. Grzegorzowi Michalczykowi lub Elżbiecie Jackowskiej-Kurek na miejscu.

 

Zajęcia teoretyczne

Wykłady obywają się raz w miesiącu, we wtorki w godz.18.30- 20.00, według harmonogramu, i są pomyślane przede wszystkim dla osób piszących ikony, ale nie tylko. Na wykłady zapraszamy  wszystkich, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiedzę na temat duchowości, świata ikony, sztuki i tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Można zapisać się na cały rok lub uczestniczyć w wybranych spotkaniach.

Zgłoszenia drogą e-mailową na adres: sekretariat.ikony22@gmail.com lub przed pierwszym wykładem.

PROGRAM rok 2017/2018

IKONA – KORZENIE I OWOCE WIARY

10.10 – „objawię moją chwałę wśród narodów” (Ez 39,21), ks. Grzegorz Michalczyk

17.10 – Ikona Sądu Ostatecznego, ks. Marek Wojnarowski

24.10 – Ikonografia Przemienienia Pańskiego – tajemnica światła, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

14.11 – Sztuka wczesnochrześcijańska cz. I, ks. Roman Batorski

21.11 – Wielkie ikony „narodowe” jako symbole przynależności do wiary w regionach pograniczy bizantyńsko-​słowiańskich, dr hab. Ewa Kocój

28.11 – Święty Andrzej Apostoł w ikonografii, Elżbieta Jackowska-Kurek

12.12 – Sztuka w doświadczeniu religijnym, Witali Michalczuk

19.12 – Nieustanne Bogu dziękczynienie, Elżbieta Jackowska-Kurek i Maria Osuchowska-Marcelleti

16.01 – Ikona i Imię, spotkanie z Pierwowzorem w modlitwie, ks. dr Piotr Nikolski

23.01 – Doświadczenie sztuki a formuła człowieka, Witali Michalczuk

30.01 – Sztuka wczesnochrześcijańska cz. II, ks. Roman Batorski

13.02 – Etiopia- fenomen afrykański, dr Jerzy Kazimierczak

20.02 – Świat w którym rodzi się ikona, ks. dr Henryk Paprocki

27.02 – Trójca Święta w teologii i ikonografii, ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

13.03 – Jurodstwo – oblicza świętości w narracjach oralnych i ikonograficznych, dr hab. Ewa Kocój

20.03 – Kanoniczność i obecność łaski w ikonie, ks. Piotr Nikolski

17.04 – Śmierć w ikonografii prawosławnej, ks. dr Artur Aleksiejuk

24.04 – Liturgiczna wizja człowieka w języku muzyki, Łukasz Hajduczenia

15.05 – Filokalia- umiłowanie piękna, ks. prof. Józef Naumowicz

22.05 – Nieporozumienia wokół ikony w XX-XXI wieku, dr Irina Tatarowa

29.05 – Ewangelia w dźwiękach – doświadczenie religijne a muzyka, Łukasz Hajduczenia

12.06 – Dwie natury Chrystusa, dr Barbara Strzałkowska

15.06 – Wystawa ikon, wernisaż

Na wykłady zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko tych, którzy piszą ikony.
Wykłady odbywają się o godz. 18.30 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym w Warszawie. Koszt roczny 120 zł., pojedynczy​ ​wykład​ 15 zł., zapisy przed wykładami.

Więcej informacji i​ ​k​ontakt: akademiaikony@gmail.com

Otwarte piątki

Jest to możliwość konsultacji dla twórców sztuki sakralnej, zwłaszcza twórców ikony. Spotkania odbywają się w każdy piątek w godz. 14.00-16.00 (oprócz wakacji) w kościele środowisk twórczych w Warszawie, Plac Teatralny 20. W celu umówienia się na konkretną godzinę prosimy skontaktować się mailowo na adres: akademiaikony@gmail.com  lub telefonicznie na nr tel.  601  734  705

Kontakt:

Elżbieta Jackowska-Kurek
tel. 601 734 705, e-mail: studiumikony@gmail.com

Ks. Grzegorz Michalczyk

Więcej informacji:
www.ikonadzis.org
studiumikony.blogspot.com
akademiaikony.blogspot.com

Otwarte piątki – spotkania  ikonowe w Kościele Środowisk Twórczych.

Serdecznie zapraszamy na  spotkania – w każdy piątek (oprócz wakacji) w godzinach od 14.00 do 16.00.

Spotkania mają na celu tworzenie wspólnoty twórców pracujących w obrębie sztuki sakralnej, a zwłaszcza ikony. Będzie możliwość konsultacji, bieżących korekt, jak również wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń.

W środę 15.01 o godz. 18.00 rozpoczynamy w naszym Duszpasterstwie cykl 10 spotkań pt. Boża obecność w naszej codzienności – Spotkania ze Stwórcą dla ludzi twórczych. Jest to prowadzony przez p. Annę Tomkiel-Cope cykl spotkań poświęconych Bożym atrybutom (oparty na imionach Bożych występujących w Piśmie Świętym), prowadzący do dzielenia się osobistymi doświadczeniami Bożej obecności w naszej codzienności. Będą one punktem wyjścia do  twórczej ekspresji i zachętą do wypowiedzenia się w różnych formach twórczości artystycznej (wiersza, zdjęcia, videoartu, spektaklu, kolażu, rysunku, rzeźby, tańca).


Jak Bóg jest obecny w twoim życiu codziennym?

Autorka spotkań oparła ten program na imionach Bożych występujących w Biblii, które będą punktem wyjścia do rozważań na temat przykładów działania Bożego w konkretnym aspekcie Jego charakteru – w Starym i Nowym Testamencie – oraz współcześnie – w osobistym życiu uczestników grupy. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu i trwać półtorej godziny (środa 18:-19:30).

Co jakiś czas grupa będzie mogła zaprezentować swoją twórczość dla szerszego grona odbiorców w kościele poprzez wystawę połączoną z występami oraz filmową prezentację dokonań grupy.

fot.: Bóg objawia się Mojżeszowi w krzewie gorejącym, obraz z Soboru św. Izaaka w Petersburgu; źródło: wikipedia

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved