Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Biblia pauperum. Wystawa ilustratorów Magazynu Kontakt

Ilustracje do Pisma Świętego kojarzą się z uproszczonymi i dosłownymi grafikami w bibliach dla dzieci. Wydaje się, że nie istnieje współczesny język graficzny, który służyłby do przedstawiania biblijnych opowieści i idei. Biblia pauperum jest wystawą, ale też eksperymentem, którego celem jest odpowiedź na pytanie, czy współczesna grafika może służyć do ilustrowania Pisma Świętego.

Na wystawie prezentujemy ilustracje twórców zajmujących się na co dzień grafiką artystyczną i użytkową. Zamiast tekstów publicystycznych, powierzyliśmy im fragmenty Biblii, które uznajemy za kluczowe dla tożsamości katolickiej lewicy. W efekcie powstały rysunki, kolaże, plakaty, które komentują problemy związane ze sprawiedliwością społeczną, ubóstwem, obowiązkiem pomocy wykluczonym, otwartością na innych czy ekologią.

Prezentowane na wystawie prace operują uproszczonym znakiem i obrazami zaczerpniętymi z bieżącej rzeczywistości. Inspirują do krytycznego oglądu świata, nawołują do zmiany postaw. Tworzą nową wersję biblii pauperum rozumianej jako syntetyczny i obrazowany zbiór uniwersalnych wskazówek do tworzenia solidarnego społeczeństwa.

„Kontakt” to papierowy magazyn i internetowy dwutygodnik katolewicy społecznej. Łączymy wrażliwość na problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego z inspiracjami płynącymi z nauki społecznej Kościoła i tradycji chrześcijaństwa ubogiego. W „Kontakcie” ilustracja jest zawsze równorzędnym partnerem tekstu. Współpracujemy z grafikami, którzy należą do najzdolniejszych przedstawicieli młodej polskiej ilustracji. To spośród nich wywodzą się autorzy prac prezentowanych w ramach wystawy.

Udział biorą:

Urszula Dubiniec, Piotr Karski, Anna Libera, Hanna Mazurkiewicz, Kuba Mazurkiewicz, Olga Micińska

 

16 – 25 września 2016

Zapraszamy na otwarcie 15 września o godz. 19.00

Wystawę można oglądać codziennie w godzinach 12.00-19.00

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved