Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Koncert Świąteczny

Ignacy Łopuszyński – wiolonczela
Andrea Caporale – Sonata 1 i 4 cz.

Julia Łopuszyńska – harfa
G.F. Heandel – Passacaglia 
M. de Falla – Taniec Hiszpański z opery
„La vida breve”

Stanisław Łopuszyński – fortepian :
Johannes Brahms – Intermezzo a-moll op. 40
Nikolaj Kapustin – Etiude nr 7  op.40 


Tryptyk kolęd

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved