Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Simchat Torah – Wspólna Radość Tory

Modlitewne spotkanie chrześcijan i żydów

PROGRAM:

18.00 – śpiew i lektura Psalmów

1. Śpiew Psalmu 122 – Waldemar Bieniak

2. Powitanie

3. Simchat Tora: wspólna radość – STANISŁAW KRAJEWSKI

4. Pieśń Żydów Sefardyjskich

5. Lektura Tory po hebrajsku i po polsku (Kpł 19,34)

6. Śpiew

7. Komentarz żydowski – MAŁGORZATA KORDOWICZ
rabinka

8. Komentarz chrześcijański – MAGDALENA WOLNIK
odpowiedzialna za Wspólnotę Sant’Egidio w Polsce

9. Śpiew psalmu 133

10. Moja droga do dialogu (świadectwo) – MARTA TITANIEC
sekretarz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

11. Wspólne czytanie Psalmu 117
Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy.
Albowiem można jest nad nami łaska Jego, a wierność Pana trwa na wieki. Alleluja.

12. Świąteczna pieśń hebrajska (wspólny śpiew)
Sisu wesimchu besimchat tora utnu kawod latora
(Weselcie się i radujcie podczas tego święta Tory i oddajcie cześć Torze)


Po części modlitewnej zapraszamy na sympozjum pt. Inny w judaizmie i chrześcijaństwie. Wykład pt. „Polacy wobec uchodźców” wygłosi prof. Krystyna Skarżyńska, kierownik Katedry Psychologii Społecznej SWPS oraz Pracowni Psychologii Politycznej w Instytucie PAN. Po wykładzie odbędzie się panel, w którym wezmą udział prof. UW Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny Kwartalnika Więź oraz członek Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Spotkanie poprowadzi Bogdan Białek, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved