Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

VII Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów

edycja specjalna dedykowana męczennikom getta – Żydom warszawskim

Części:

– Wprowadzenie: Bogdan Białek, Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

– Odczytanie psalmu: o. Marek Nowak OP

– Koncert w wykonaniu flecisty Anatolija Kogana (Izrael) i pianisty Konstantego Wileńskiego (Polska)

 

P R O G R A M   K O N C E R T U

1. Wileński „Fantazja na tematy Mozarta” na flet i fortepian

2. Chopin „Valce” As-dur op. 69, N1

3. Chopin „Valce” Des-dur op. 64, N1

4. „Greensleeves to a Ground” (autor anonimowy)

5. „Brian Boru’s March” (Irish Traditional)

6. Povolotsky „Zemer Atzuv”

7. Wileński „Jewish Dances” (Based on traditional jewish melodies)

8. Jerry Bock „If I Were A Rich Man”

9. Wileński „Fantazja na tematy Gershwina”

 

– Dwugłos: prof. Paweł Śpiewak, red. Krzysztof Dorosz na temat:

„Bóg Żywy”

Jak łania pragnie
wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie
Ciebie, Boże! (Ps 42)

Pan natomiast jest prawdziwym Bogiem,
jest Bogiem żywym i Królem wiecznym.  (Jer 10,10)

 

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved