Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Wspólna Radość Tory 2018

1. Śpiew Psalmu 122 – Waldemar Bieniak

2. Powitanie – ks. Grzegorz Michalczyk

3. Stanisław Krajewski – Simchat Tora: wspólna radość

4. Pieśń Żydów sefardyjskich

5. Lektura Tory po hebrajsku i po polsku (Księga Rodzaju 1,26-28; 2,7.18-25)
rabin Stanisław Wojciechowicz, Ewa Klinger

6. Komentarz żydowski
rabinka Małgorzata Kordowicz – absolwentka hebraistyki na Uniwersytecie Warszawskim i Jewish Theological Seminary w Nowym Jorku, pierwsza Polka rabinka

7. Komentarz chrześcijański
Zuzanna Radzik – teolożka katolicka, absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. publicystka „Tygodnika Powszechnego”, członkini Zarządu Forum Dialogu

8. Śpiew Psalmu 133

9. Moja droga do dialogu (świadectwo)
Ks. Michał Jabłoński – proboszcz warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej, laureat Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka w 2018 r.

10. Wspólne czytanie Psalmu 117
Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy.
Albowiem można jest nad nami łaska Jego, a wierność Pana trwa na wieki. Alleluja.

11. Świąteczna pieśń hebrajska
Sisu wesimchu besimchat tora utnu kawod latora
[Weselcie się i radujcie podczas tego święta Tory i oddajcie cześć Torze]

12. Wspólny śpiew

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved