Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

ks. Grzegorz Michalczyk

x Grzegorz Michalczyk

Rektor w: Kościół św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego

Ks. Grzegorz Michalczyk – ur. w 1964 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1990 r. Był wikariuszem kilku parafii archidiecezji warszawskiej, wieloletnim (1998-2010) duszpasterzem akademickim w parafii św. Jakuba Apostoła na Ochocie. W latach 2010-2012 pełnił posługę proboszcza parafii w podwarszawskich Laskach. W czerwcu 2012 r. został przez Episkopat Polski mianowany krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i rektorem kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego w Warszawie.

Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, konsultor Rady Episkopatu ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, członek Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem. W latach 2007-2012 był członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Jest konsultantem i współautorem programów radiowych i telewizyjnych.

poprzednik – ks. Wiesław Niewęgłowski

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved