Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Archidiecezji Warszawskiej

Ogłoszenia

1. W środę (17.06) w liturgii wspominamy św. Alberta Chmielowskiego, patrona naszego kościoła. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00

2. W najbliższy piątek (19.06) przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00. W tym dniu z racji uroczystości nie obowiązuje nas „post piątkowy”.

3. W tym roku, z powodu pandemii, nie odbędzie się planowana na lipiec pielgrzymka do Ziemi Świętej. Mamy nadzieję, że zarezerwowane i częściowo opłacone bilety na przelot uda się nam wykorzystać w analogicznym terminie przyszłego roku, organizując pielgrzymkę w lipcu 2021 r.

4. Informujemy, że – z zachowaniem wszystkich reguł sanitarnych – odbywają się już w naszym kościele spotkania duszpasterskie.

+ Laboratorium Słowa Bożego – w poniedziałki o godz. 19.30

+ Spotkania medytacyjne – w środy o godz. 18.00

+ Próby chóru Cantus Laudabilis – w środy o godz. 19.30

+ Warsztaty ikonograficzne – w czwartki i piątki o godz. 18.00

5. Na prośbę wielu osób, które (z różnych względów) nie mogą uczestniczyć w niedzielnej eucharystii, pragniemy poinformować, że powracamy do transmisji na FB niedzielnej mszy św. o godz. 10.30. Transmisja o godz. 17.00 na FB i YT bez zmian.

1. Ks. Paweł Wojciechowski, neoprezbiter, który jako kleryk i diakon niejednokrotnie posługiwał w naszym kościele, odprawi Mszę św. prymicyjną w poniedziałek (8.06) o godz. 18.00.

2. W najbliższy czwartek (11.06) obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). W tym roku, ze względu na stan epidemii, nie będzie w Warszawie centralnej procesji eucharystycznej. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane o godz. 10.30, 13.00 i 17.00.

3. Z dniem 30 maja został zniesiony obowiązujący limit osób uczestniczących w liturgii. W kościele zobowiązani jesteśmy do noszenia maseczek i dezynfekcji rąk.

4. Od dzisiejszej niedzieli transmitować będziemy na FB i YT – już na stałe – tylko niedzielną mszę świętą o godz. 17.00.

5. Zapraszamy do uczestnictwa w liturgii, zachęcając jednocześnie do roztropności i zachowywania środków bezpieczeństwa. Podejmując nasze aktywności (również religijne) kierujmy się zarówno sumieniem, jak i zdrowym rozsądkiem. Pamiętajmy, że epidemia trwa nadal.

 

  1. Z dniem 30 maja został zniesiony obowiązujący limit osób uczestniczących w liturgii. W kościele zobowiązani jesteśmy do noszenia maseczek.

 

  1. Odwołana zostaje również dyspensa dotycząca uczestnictwa w niedzielnej eucharystii (szczegóły w liście kard. Kazimierza Nycza).

 

  1. Od niedzieli 7 czerwca transmitować będziemy na FB i YT tylko mszę świętą o godz. 17.00 (31 maja – wszystkie). Nie będzie transmisji w dni powszednie.

 

  1. Msze św. w naszym kościele: w niedziele o godz. 10.30, 13.00 (z udziałem dzieci) i 17.00. W dni powszednie: adoracja eucharystyczna o godz. 16.30, msza św. o godz. 17.00.

 

  1. Zapraszamy do uczestnictwa, zachęcając jednocześnie do roztropności i zachowywania środków bezpieczeństwa. Podejmując nasze aktywności (również religijne) kierujmy się zarówno sumieniem, jak i zdrowym rozsądkiem. Pamiętajmy, że epidemia trwa nadal.

Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza
w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie – nawet jeszcze przed wakacjami – w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br. , w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

 

Warszawa, 29 maja 2020 roku

Copyright © 2012 DŚT Warszawa. All Rights Reserved