dśt-logo-kolory-01-removebg-preview

3 Niedziela zw. – 21.01.2024

„Czas się wypełnił i przybliżyło się królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.” To pierwsze słowa wypowiedziane przez Jezusa, zapisane w najstarszej z Ewangelii. Cztery słowa wezwania, inaugurujące publiczną misję Syna Bożego.

 

Czas

 

„Kairos”. To nie czas płynący, sekwencja zdarzeń – dni, miesiące, lata (tu język grecki zna pojęcie: „chronos”). „Kairos”, to TEN czas, TA właśnie pora, TEN moment. Nastaje właśnie teraz. Pora na działanie. Zwrotny moment życia. Za chwilę bezpowrotnie przeminie, wraz z szansą, jaką niesie. To, co głosi Jezus w pierwszych słowach swego orędzia, ma zelektryzować słuchaczy. Uświadomić im niepowtarzalność momentu, w jakim się znaleźli. Zmobilizować do słuchania i działania. Oto Bóg wkracza w ludzką historię, by wypełnić swoje obietnice.

 

Królestwo

 

„Zbliżyło się królestwo Boże”.  Słuchaczom Jezusa słowa te mogły przypominać wzniosłe momenty historii Izraela. Wspaniałość królestwa Dawida i Salomona. Militarne zwycięstwa wielkich wodzów. Myśl o zbliżającym się (przywracanym) królestwie, wiązano z majestatycznym objawieniem Bożej mocy i triumfem odniesionym nad nieprzyjaciółmi Izraela. Jezus jednak zupełnie inaczej pojmuje nadejście Bożego królestwa. Ma ono rodzić się niepozornie, rozwijać się i wzrastać w życiu tych, którzy uwierzą Słowu. Pozwoli im doświadczyć pełnego mocy panowania Boga w ich życiu. Wyzwolenia z niewoli stokroć gorszej, niż polityczna okupacja. Królestwo to jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Wejść doń można przez wiarę.

 

Nawrócenie

 

„Nawracajcie się” – „metanoeite”. Dosłownie: zmieniajcie myślenie. By wejść do Bożego królestwa, trzeba doświadczyć wewnętrznej przemiany. Przestawić życiowe priorytety. Wyjść z klatki własnego egoizmu. Zrezygnować z zabezpieczeń, pozwalających złudnie liczyć na własną samowystarczalność. Przyjąć „Boże opcję” na życie, z całą świadomością, że „nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg”. Odwrócić się od czczonych bałwochwalczo życiowych „bożków”, by zwrócić się ku Bogu żywemu. Uznać się za grzesznika, by dać Mu się poprowadzić do prawdziwej wolności.

 

Ewangelia

 

„Wierzcie w Ewangelię”. „Euangelion” – dobra wieść, piękna, szczęśliwa nowina. Słowo, które jest ogłaszane, zwiastowane, przepowiadane – niesie człowiekowi szczęście, dobro i piękno. Słowo Boga przychodzi z mocą. Przyjęte z wiarą, przemienia ludzkie życie. Bo Ewangelia to objawienie nieskończonej miłości Boga do człowieka. To zbawienie, przyniesione nam przez Tego, który dla nas sam stał się Ewangelią Boga.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka dla celów statystycznych; prawdopodobnie nie masz nic przeciwko temu, ale pamiętaj, że zawsze możesz wyłączyć pliki cookies, korzystając z ustawień przeglądarki.